Afhængighedens nedtur Udskriv

Den amerikanske læge og biostatistiker, E.M. Jellinek, udarbejdede en kurve, der illustrerer sygdommens udvikling. Jellinekkurven kan også kaldes kurven over konsekvenser af alkoholmisbrug. Kurven starter med tegn og advarsler som f.eks. øget tolerance over for alkohol (kan drikke mere end andre), black outs og for manges vedkommende efterhånden skjult drikkeri. Herefter følger fasen med alkoholmisbrug kendetegnet ved bl.a. kontroltab (et menneske med et alkohomisbrug har svært ved at stoppe, når drikkeriet først er påbegyndt), problemer i familien, problemer på arbejdspladsen som f.eks. øget sygefravær, tab af kørekort og de første alkoholrelaterede lidelser.

Sygdommen kulminerer i alkoholafhængighed, hvor de fysiske, psykiske og sociale problemer bare vokser og vokser, abstinenserne tager til, selvmordstanker er almindelige, og drikkeriet er inde i en ond cirkel, som alkoholikeren ikke kan komme ud af ved egen hjælp.

Jellinek's kurve er en grov skitse over sygdommens udvikling, alle kommer ikke nødvendigvis gennem alle punkter eller i den præcise rækkefølge, ligesom overgangene mellem faserne er glidende, men lighederne er større end forskellene.

 

- øget tolerance
- blackouts
- drikker hurtigt ud
- tankerne kredser om alkohol
- drikker i smug
- drikkeriet ubehageligt samtalemne

- undskyldninger og bortforklaringer
- irettesættelser fra familiens side
- grandios og rundhåndet adfærd
- på vandvognen
- ændrer drikkemønstret
- mister vennerne
- mister arbejdet
- indlæggelse første gang på sygehus
- vredesudbrud
- geografisk flugt
- skaffer sig et forråd af flasker
- tager en drink om morgenen

- ødelæggelse af etiske værdier
- svækkelse af tankeevnen
- nedsat tolerance
- ubestemmelig følelse af frygt
- rystelser
- vag religiøs følelse opstår
- drikker for at holde symptomer nede
- løber tør for undskyldninger
- løber tør for bortforklaringer

sammenbrud

alkoholikeren kommer i behandling

- lærer at alkoholismen er en sygdom
- ophører med at indtage alkohol
- får klar besked af lægen
- begynder igen at spise
- deltager i terapigruppe
- møder andre afhængige
- opdager nye sider af sg selv
- lærer igen at tænke sundt
- får selvrespekten tilbage
- begynder at sætte nye mål

- møder familien på familiekursus
- familien forstår at alkoholisme er en sygdom
- familien får talt ud om problemerne
- nyt håb for hele familien

- nye interesser dukker op
- får øje på nye værdier
- positive holdninger til andre
- større tilfredshed for hver dag
- livsglæde / arbejdsglæde
- ser lyst på tilværelsen

 
 
php script encode decode php script encode decode http://www.canakkaleruhu.org http://www.vergimevzuati.org http://www.finansaldenetci.com http://www.securityweb.org http://www.siyamiozkan.org http://www.fatmaozkan.com http://www.sgk.biz.tr http://www.denetci.gen.tr http://www.bagimsizdenetim.biz.tr http://www.mevzuat.biz.tr http://www.security.biz.tr http://www.sorgulatr.com http://www.kanunlar.biz http://www.prsorgu.net http://www.sirabul.com http://www.emekliol.org http://www.coklupagerank.com http://www.coklupagerank.net http://www.coklupagerank.org http://www.prsorgu.org http://www.scriptencode.com http://www.sirabul.net http://www.sirabul.org http://www.sitenizanaliz.com http://www.seoisko.com http://www.seomavi.com